Last Wednesday, we organized the Kick-Off of the Social Mapping research @NieuwWij.

For the coming months, I will be conducting a mixed-method inquiry to map the most important pioneers and trends around two topics: 1) cultural diversity; people with different cultural practices, rituals and social norm living together, and 2) religious diversity; innovation from within, at the edge of or in-between religions.

The research relies on interview-based snowball sampling techniques and online Twitter data for extensive network analyses.

 

About the research (in Dutch)

Er is in Nederland steeds meer sprake van een wij-zij tegenstelling. De komst van vluchtelingen en andere nieuwkomers stelt de samenleving voor grote uitdagingen. Nieuwe Nederlanders en minderheden hebben te maken met vooroordelen, discriminatie en uitsluiting. Grote groepen autochtone Nederlanders voelen zich onprettig in een snel veranderende maatschappij, waarin niet alleen culturele verschillen opspelen, maar ook de rol van religie vaak niet meer begrepen wordt door een grotendeels seculiere bevolking. Populisme en islamofobie vieren hoogtij en de nuance is vaak ver te zoeken. Scholen, bedrijven en instellingen reflecteren deze maatschappelijke spanningen en staan vaak onmachtig in het adresseren ervan in hun eigen
werk- of leeromgeving.

De Nederlandse samenleving zal steeds diverser worden. De uitdaging zit in goed omgaan met deze diversiteit, waarbij er ruimte voor iedereen dient te zijn. Nieuw Wij wil in verschillende sectoren en op verschillende niveaus het bewustwordingsproces hierover verder op gang brengen en waar mogelijk tools/handvatten bieden in het verbinden van verschillen. Het gaat daarbij niet om of-of, maar om en-en. Er is behoefte aan duidelijk zicht op het netwerk van inspirerende leiders en organisaties op het gebied van culturele en levensbeschouwelijke diversiteit in een geïndividualiseerde en geseculariseerde Nederlandse samenleving teneinde de kennis op dit terrein te vergroten.

Onderzoeksvraag
Wie zijn de voortrekkers van innovatie op het gebied van culturele en religieuze/levensbeschouwelijke diversiteit in Nederland?
Deze onderzoeksvraag is tweeledig:
1. Welke mensen en organisaties zijn de innovatoren op het gebied van culturele en religieuze diversiteit binnen Nederland?
2. Hoe ziet deze innovatie eruit: welke trends zijn er waar te nemen (binnen deze innovaties)?

Methode
Er wordt gebruik gemaakt van een mixed-method aanpak, gegrond in een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve data. We gebruiken interviews met experts in het veld met twee doelen: enerzijds kunnen zijn doorverwijzen naar de meest innovatieve partijen in het veld, anderzijds kunnen zij invulling geven aan hoe die innovatie er uit ziet (een trendanalyse). Daarnaast kijken we via Twitter naar de belangrijkste individuen in het online gesprek over de twee thema’s, en wordt Google gebruikt om belangrijke website in kaart te brengen.

Producten
Vanuit de interviews en de Twitter analyse worden twee netwerken geproduceerd: een netwerk met de meest innovatieve partijen en een netwerk met de partijen die het gesprek aansturen online. Dit zal gemaakt worden voor zowel de innovatoren binnen culturele diversiteit als binnen religieuze/levensbeschouwelijke diversiteit. Daarnaast is de trendanalyse een gevolg van een compacte discourse analysis, en wordt weergegeven in een combinatie van belangrijkste woorden uit interviews en Twitter en een uitleg van de trend in kwestie.

About NieuwWij

Nieuw Wij informeert en inspireert, stelt vragen en roept op tot eigen initiatief en is concreet, toegankelijk, realistisch en eigenwijs. Nieuw Wij verbindt de verschillen omdat we van Nederland houden.

Find more info at www.nieuwwij.nl