Tijdens mijn onderwijservaringen afgelopen jaren aan de UvA, heb ik een BKO dossier (basis kwalificatie onderwijs) aangelegd. De BKO is het standaard certificaat voor het geven van academisch onderwijs. Recentelijk kreeg ik de bevestiging dat ik deze onderwijskwalificatie gehaald heb.

Hieronder de slotbeoordeling ­čÖé

 

Slotbeoordeling:

Kandidaat: Jeroen de Vos

De kandidaat toont enthousiasme voor zijn vak en heeft duidelijk een eigen visie op onderwijs, waarbij het aansluiten bij de leefwereld van de studenten, de maatschappelijke context en het aanleren van een kritische blik centraal staat. De kandidaat is zeer geïnteresseerd in onderwijsvernieuwingen en past deze ook toe in zijn lessen. De kandidaat reflecteert op de feedback die hij heeft ontvangen en verwerkt deze ook in zijn onderwijs.

De kandidaat ontwerpt onderwijs waarbij gezorgd wordt voor een krachtige leeromgeving. Hij maakt daarbij gebruik van nieuwe digitale hulpmiddelen.

De kandidaat hanteert activerende werkvormen. Uit de positieve evaluaties blijkt dat de kandidaat zeer benaderbaar is voor studenten en zorgt voor een ontspannen en veilige leeromgeving.

De kandidaat beschrijft helder op welke wijze hij feedback geeft aan studenten.

De kandidaat kan goed in teamverband werken en levert een constructieve bijdrage aan het ontwerpen en organiseren van onderwijs.

De kandidaat heeft ook ontwikkelpunten benoemd. Met name het zicht krijgen op het totale curriculum verdient nog aandacht evenals het omgaan met de diversiteit in de studentgroepen. Daarnaast wil de kandidaat meer ervaring opdoen met het begeleiden van studenten.

De assessoren feliciteren de kandidaat met het behaalde resultaat.