Jeroen maakt gebruik van een breed scala aan onderzoek tools en methoden.

Kwalitatief marktonderzoek: Interdisciplinair onderzoek, project management, communicatie, academisch en populair schrijven, participerende observatie, open / axial / selective coding, interview technieken, veldwerk, mixed-method research, lean startup methode, validated learning, hypothesis testing, mom-test.

Internetonderzoek: Social media analyses: Twitter-Capture and Analysis Toolkit (TCAT), Facebook scraper, Google scraper, Talkwalker, Keyhole, Netlytic, Google refine; social network analysis: Gephi; natural language processing: Primer.ai; Design: RAW (density design), Voyant Tools, Privacy: PGP/GPG; Microsoft Office & Libreoffice, Ubuntu (Linux).